ns

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco z ekscytującymi produktami Medere

Polityka Prywatności i Pliki Cookies

 

§1

warunki ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego www. mederelab.pl/sklep
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego jest Medere Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598510, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 9542762039, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@mederelab.pl,
 3. Zawartość stron Sklepu Internetowej jest własnością administratora i jest prawnie chroniona.
 4. Administrator oświadcza, że poszczególne strony Sklepu Internetowego www.mederelab.pl są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich oraz obowiązujące przepisy prawa, w tym od treści stanowiących zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa osób trzecich.

 

§2

CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego www.mederelab.pl/sklep w celu oraz zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu Internetowego (zakładanie kont, składanie za ich pośrednictwem zamówień, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji itp.).
 2. Za zgodą Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

§3

PRAWO DOSTĘPU

 1. Każdy Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, wstrzymania ich przetwarzania, a także do ich usunięcia.
 2. Administartor drogerii internetowej zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§4

DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

 1. Dostęp do danych osobowych zbieranych przez administratora mają jedynie współpracownicy administratora, zajmujący się obsługą sklepu.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, mogą być udostępnione podmiotom trzecim – firmie kurierskiej DPD Polska, TNT. DHL, K-EX. InPost oraz serwisowi płatności elektronicznych PayU S. A. oraz Pay Pal.

 

§5

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA W KWESTII OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 1. PLIKI COOKIES
 2. Administrator Sklepu Internetowego www.mederelab.pl/sklep informuje, że strona www.mederelab.pl używa plików cookies.
 3. Klient przeglądając stronę www.mederelab.pl wyraża zgodę na używanie plików cookies poprzez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.
 4. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na używanie plików cookies, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej lub zrezygnować z przeglądania strony.
 5. www. mederelab.pl używa plików cookies jedynie w celach statystycznych.
 6. Tożsamość Klienta Sklepu Internetowego www. mederelab.pl/sklep nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.